۱۳۹۹/۱۰/۱۳ - ۱۶:۱۹
۱۳۹۹/۱۰/۱۳ - ۱۶:۱۸
۱۳۹۹/۱۰/۱۳ - ۱۶:۱۵
۱۳۹۹/۱۰/۱۳ - ۱۶:۱۳
۱۳۹۹/۱۰/۱۳ - ۱۶:۱۱
۱۳۹۹/۱۰/۱۳ - ۱۶:۱۰
۱۳۹۹/۱۰/۱۳ - ۱۶:۰۸
۱۳۹۹/۱۰/۱۳ - ۱۶:۰۷
۱۳۹۹/۱۰/۱۳ - ۱۶:۰۱

بانک پاورپوینت

نظرسنجی

نظر شما در مورد طراحی سایت جدید ما و مقایسه آن با سایت قبلی چیست؟
سایت جدید بهتر است
۳۰%
سایت قبلی بهتر بود
۴۳%
سایت جدید خوب است اماکامل و جامع نیست
۱۸%
نظری ندارم
۹%
تمام آرا: ۱۴۸