این مطلب ۵۸۵۹ بار خوانده شده

پرسش ۱: لزوم معنویت در وجود ما برای چیست؟ معنویت منشا درمان چه نوع درد های اجتماعی است؟

پرسش ۱: لزوم معنویت در وجود ما برای چیست؟ معنویت منشا درمان چه نوع درد های اجتماعی است؟

 

پاسخ :

انسان موجودی است که از دو حقیقت ترکیب یافته است؛ روح وجسم، به واسطه ی جنبه ی جسمس به مادیات گرایش پیدا کرده و به دنبال آنها می رود. ولی جنبه روحی انسان را، گرایش به ماده و مادیات نمی تواند اقناع کند. راز اینکه انسان هر چه دنبال مادیات رود و هر گونه لوازم مادی را برای خویش آماده سازد باز هم عطش در او تسکینت نمی یابد همین است که چون دارای جنبه روحی است، جنبه های مادی نمی تواند پاسخگوی این نیاز و خواسته در انسان باشد.

معنویت به معنای گرایش و توجه به مبدأو پرستش او در پیشگاه با عظمت وی مسأله ای است فطری برای هر انسان و یکی از اصولی است که ریشه آن در ذات هر فرد و عمق روان وی فرو رفته است.

اگر در جامعه ای روح ایمان و معنویت وجود داشته باشد، افراد آن جامعه در اثر پیوستگی ایمانی،یک همبستگی و وحدتی بین یکدیگر احساس می کنند که در پرتو آن هر یک خویش را ضامن طرفداری و دفاع از حقوق یکدیگر دانسته و هر آنچه برای خویش پسندند و بخواهند همان را نیز برای دیگران می خواهند.

این نور صفا، جز بر اثر معنویت و ایمان نمی تواند بر یک جامعه پرتو افکن شود.

 

بانک پاورپوینت

نظرسنجی

نظر شما در مورد طراحی سایت جدید ما و مقایسه آن با سایت قبلی چیست؟
سایت جدید بهتر است
۳۰%
سایت قبلی بهتر بود
۴۴%
سایت جدید خوب است اماکامل و جامع نیست
۱۸%
نظری ندارم
۸%
تمام آرا: ۱۴۶