این مطلب ۵۰۷۱ بار خوانده شده

مي‌دانيم كه خدا ما را آفريده است‌; ولي خداوند را چه كسي آفريده است‌؟

پاسخ:
خداوند متعال مي‌فرمايد: "...أَفِي اللَّه‌ِ شَكُّ فَاطِرِ السَّمَـَوَ َت‌ِ وَ الاْ ?َرْض‌ِ...;(ابراهيم‌، ۱۰.) آيا در خدا شك است‌؟! خدايي كه آسمان و زمين را آفريده است‌... ."
اين آيه به برهان اثبات توحيد در ربوبيت اشاره دارد; به اين گونه كه در نگاه اوّل و با اندكي تعقل روشن مي‌شود كه هيچ يك از اجزاي وجود موجودات از خودشان نبوده و قائم به ذات خود نيستند، و فهميده مي‌شود كه اجزاي آنها و آثاري كه جنبه هستي و وجود دارد، از ديگري‌، يعني خداوندمتعال و به تعبيري ديگر، علت‌العلل‌، است كه اين عالم و اجزاي آن را به وجود آورده و براي هر يك‌، حد و مرزي جداگانه قرار داده است‌; پس بايد خود او موجودي نامحدود باشد.
(برگرفته از تفسير الميزان‌، علامه طباطبايي‌;، ج ۱۲، ص ۲۴ و ۲۵، مؤسسه الاعلمي‌، بيروت‌.)
خداوند متعال‌، آفريدگار تمام موجودات و جهان هستي است و كسي او را نيافريده‌; بلكه ذات مقدس باري تعالي وجود داشته و ازلي‌، ابدي و قديم است و آفريده شدن براي وجودي كه ازلي و ابدي است‌، مفهومي ندارد; "هُوَ الاْ ?َوَّل‌ُ وَ الاْ ?َخِرُ وَ الظَّـَهِرُ وَ الْبَاطِن‌ُ وَ هُوَ بِكُل‌ِّ شَي‌ْءٍ عَلِيم‌ٌ;(حديد، ۳.) اول و آخر و ظاهر و باطن او است‌، و او به هر چيزي داناست‌."; بنابراين‌، ذات مقدس خداوند، خود علت‌العلل و واجب‌الوجود است‌; يعني هستي او از ذات خودش مي‌جوشد و واجب‌الوجود، ازلي و ابدي است و اين ممكنات هستند كه روزي نبوده و بعد حادث شده‌اند و نياز به علت پيدا مي‌كنند.
اين پرسش كه (آفرينندة خدا چه كسي است‌؟) از سوي برخي مطرح شده‌است‌; امّا آنها از يك نكته مهم غفلت كرده‌اند و آن اين‌كه وقتي گفته مي‌شود هر چيزي آفريدگاري دارد، منظور "هر چيز حادث و ممكن‌الوجود" است و اين قاعده كلي فقط در اشيايي كه قبلاً نبوده و بعد حادث شده‌اند، صادق است‌، و در مورد واجب‌الوجود كه از ازل بوده و تا ابد خواهد بود صدق نمي‌كند; زيرا وجود ازلي و ابدي نياز به آفرينندة ندارد تا اين پرسش مطرح شود; افزون بر اين‌، اگر بگوييد بر فرض كه خداوند آفريدگاري دارد! اين سؤال مطرح مي‌شود كه پس آفريدگارِ آفريدگار خداوند چه كسي است‌؟!
اگر موضوع زنجيروار ادامه يابد، و براي هر خالقي‌، خالق ديگر تا بي‌نهايت فرض شود، سر از "تسلسل‌" در مي‌آورد كه بطلان آن روشن است‌، و اگر به وجودي برسد كه هستي‌اش از خود اوست و نياز به آفريدگاري ندارد، اين همان ذات مقدس خداوند متعال مي‌شود; پس خداوند متعال آفريدگاري ندارد.(برگرفته از پيام قرآن‌، آيت‌الله مكارم شيرازي و ديگران‌، ج ۴، ص ۱۸۷ ـ ۱۹۷، انتشارات مدرسه اميرالمؤمنين‌.)
ازلي و ابدي بودن ذات مقدس خداوند، در برخي از روايات اسلامي مورد اشاره قرار گرفته است‌; از جمله‌: امام علي‌مي‌فرمايد:
"ليس لأوليّته ابتدأٌ و لا لأزليّته انقضأ; براي اوليت او آغاز، و براي ازليتش پاياني نيست‌."(نهج‌البلاغه‌، ترجمه جعفر شهيدي‌، ص ۱۶۶، خطبه ۱۶۳، انتشارات علمي و فرهنگي‌.) امام صادق‌فرمود: "ا _?]خداوند[ آغاز است نه اين‌كه چيزي قبل از او باشد، و ابتدايي بر او پيشي گيرد، او هميشه بوده و هميشه خواهد بود، نه آغازي دارد و نه پاياني‌."(ر.ك‌: اصول كافي‌، شيخ يعقوب كليني‌;، ج ۱، ص ۱۶۷، انتشارات دارالتعارف للمطبوعات‌.)

بانک پاورپوینت

نظرسنجی

نظر شما در مورد طراحی سایت جدید ما و مقایسه آن با سایت قبلی چیست؟
سایت جدید بهتر است
۳۰%
سایت قبلی بهتر بود
۴۴%
سایت جدید خوب است اماکامل و جامع نیست
۱۸%
نظری ندارم
۸%
تمام آرا: ۱۴۶